Kiraz SMMM'ye Hoş Geldiniz

Osmanağa Mah. Serasker Caddesi Piriçavuş Sokak No.46/5 Kadıköy İstanbul

Sirküler

Sizin için burdayız

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

iletişime geçin

SİGORTA ŞİRKETLERİNE DÜZENLENEN YANSITMA FATURALARINDA KDV TEVKİFATI

16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren sigorta ve reasürans şirketlerine tebliğde sayılan hizmet alımlarında tebliğde belirtilen oranlarla, tebliğde belirtilmeyen diğer tüm hizmet alımlarında tebliğin 2.1.3.2.13 bölümüne göre 5/10 oranında KDV tevkifatı yapma sorumluluğu getirilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanlığı’na gönderdiği 5 Mart 2021 tarihli yazısında “sigortalının, sigorta şirketi adına yaptığı ve KDV'ye tabi olan masrafların aynen sigorta şirketine yansıtılması işlemlerinde, sigorta şirketleri tarafından ilgili işleme yönelik olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda tevkifat uygulanması gerektiği” belirtilmiştir.

 

Tevkifat sınırı KDV dahil 2.000 TL olduğundan bu tutarın altında kalan faturalardaki KDV tevkifata tutulmayacaktır. Bu sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

 

ÖRNEK : Kaza yapan sigortalı aracını 5.000 TL’ye tamir ettirmiş ve bu tamirat için sigortalıya 5.000 TL + KDV 900 TL = 5.900 TL fatura düzenlenmiştir. Bu sigortalı, sigorta şirketine KDV hariç 5.000 TL’lik yansıtma faturası düzenleyecek, bu tutara 900 TL’lik KDV’nin 5/10’u olan 450 TL’lik kısmı tevkif edilecek KDV olarak aşağıdaki gibi gösterecektir.

 

İşlem bedeli                                               : 5.000,00 TL
Hesaplanan KDV                                      : 900,00 TL
Tevkifat oranı                                            : 5/10
Alıcı tarafından tevkif edilecek KDV    : 450,00 TL
Tevkifat dahil toplam tutar                    : 5.900,00 TL
Tevkifat hariç toplam tutar                    : 5.450,00 TL
Yalnız Beşbindörtyüzelli TL